Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
  34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
  sp_waksmund@poczta.onet.pl

  DOKUMENTY SZKOŁY

  OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  PLANY ZAJĘĆ

  MATERIAŁY DLA UCZNIA

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Historia szkoły

Waksmund

Galeria zdjęć

Kadra szkoły

Wydarzenia

Konkursy

Osiągnięcia uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Oddział sportowy

     Strona główna 

Materiały treningowe przed sprawdzianami  dla uczniów

GIMNAZJUM

 

 PROJEKT EDUKACYJNY

- LISTA TEMATÓW GIMNAZJALNEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO dla klas II w roku szkolnym 2015/2016

 

- GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY Z FIZYKI w r. szk. 2015/16 propozycja dla klas II

 

 

 FIZYKA

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PIERWSZE SPOTKANIA Z FIZYKĄ” - klasa I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „CIAŁA W RUCHU” - klasa I gimn.

- Pytania z rozdziału "Ciała w ruchu" (KINEMATYKA) - klasa I gimn.

- Co należy umieć na kartkówkę z fizyki „PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS” - klasa I gimn.

- Zbiorek zadań z dynamiki dla kl. I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „Siła wpływa na ruch” - klasa I gimn.

 

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PRACA, MOC, ENERGIA” - klasa II

- Pytania z rozdziału "Praca, moc, energia" - klasa II

- Co należy umieć na kartkówkę "Ciepło właściwe"? - klasa II

- Trening przed sprawdzianem Cząsteczki i ciepło - klasa II

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „HYDROSTATYKA” - klasa II

 

- Materiały do konkursu przedmiotowego z fizyki (kl. III)

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektrostatyka i prąd elektryczny" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektryczność i magnetyzm" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Drgania i fale" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Optyka" dla kl. III

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z FIZYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

etap I (szkolny)

etap II (rejonowy)

etap III finał

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2006/2007

2006/2007

2006/2007

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2010/2011

2010/2011

2010/2011

małopolska

2010/2011

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2013/2014

2014/2015

 

 MATEMATYKA

- Link do e-podręcznika: Matematyka - klasa I gimnazjum https://www.epodreczniki.pl/reader/c/119603/v/latest/t/student-canon

 

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem w kl. II

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- DŁUGOŚĆ OKRĘGU, POLE KOŁA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE – trening przed sprawdzianem w kl. II

- UKŁADY RÓWNAŃ – trening przed sprawdzianem w kl. II

- TWIERDZENIE PITAGORASA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WIELOKĄTY I OKRĘGI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- GRANIASTOSŁUPY - trening przed sprawdzianem w kl. II

 

- PROCENTY - trening przed kartkówką dodatkową w kl. III

- LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FUNKCJE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FUNKCJE - trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. III

- FIGURY NA PŁASZCZYŹNIE - zagadnienia na sprawdzian w kl. III

- FIGURY PODOBNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- BRYŁY - trening przed sprawdzianem w kl. III

 

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z MATEMATYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

 

 

 

 

etap I (szkolny)

etap II (rejonowy)

etap III finał

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2003/2004

2003/2004

2003/2004

2004/2005

2004/2005

2004/2005

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2006/2007

2006/2007

2006/2007

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2010/2011

2010/2011

2010/2011

małopolska

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

2014/2015

 

JĘZYK POLSKI

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla szkoły podstawowej - Ucho od śledzia

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla gimnazjum - Tajemnica zielonej pieczęci

 

 JĘZYK ANGIELSKI

 

- English  materiały dodatkowe kl. I

- Film   materiały dodatkowe kl. I – grupa zaawansowana

- Film  materiały dodatkowe kl. I – grupa średniozaawansowana

- Dyktando - tekst

- HIGH SCHOOL MUSICAL- materiały dodatkowe kl. I – grupa zaawansowana

- Materiały filmoweThe Sisterhood of the Traveling Pants” –  kl. II

 

 

 

 CHEMIA

- Substancje chemiczne i ich przemiany - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do kartkówki kl. I

- Budowa materii – trening przed egzaminem kl. I

- Substancje chemiczne – trening przed egzaminem kl. I

- Substancje gazowe – zagadnienia na sprawdzian kl. I

 

 

- Budowa materii – zagadnienia na sprawdzian w kl. II

- Sole – trening przed sprawdzianem w kl. II

- Kwasy, wodorotlenki – zagadnienia na sprawdzian w kl. II

- Zadania egzaminacyjne – przygotowanie do sprawdzianu kl. II

 

- Alkohole, kwasy, estry - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

- Węgiel i jego związki - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

- Tłuszcze, cukry, białka - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

- Zadania egzaminacyjne – przygotowanie do sprawdzianu kl. III

 

 

 

 

 BIOLOGIA

- Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe - materiały dla uczniów kl. I

- Świat roślin - materiały dla uczniów kl. I

- Biologia – nauka o życiu - materiały dla uczniów kl. I

- Świat kręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Świat bezkręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Komórka. Systematyka. Czynności życiowe - materiały dla uczniów kl. I

 

- Układ pokarmowy – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- Aparat ruchu – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- UKŁAD KRĄŻENIA – materiały dla uczniów klasy II

 

- DZIEDZICZNOŚĆ - materiały pomocnicze dla kl. III

 

 

SZTUKA

Link do WIRTUALNEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla klasy 1 i 2 gimnazjum ze sztuki: http://www.ecsw.pl/

 

 

 EDUKACJA DLA

 BEZPIECZEŃSTWA

Rozkład materiału przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

 

Materiały treningowe przed sprawdzianami  dla uczniów

klas IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

 

 

 

MATEMATYKA

- LICZBY I DZIAŁANIA – trening przed sprawdzianem w klasie IV         

- SYSTEMY ZAPISYWANIA LICZB – trening przed sprawdzianem w klasie IV        

- DZIAŁANIA PISEMNE – trening przed sprawdzianem w klasie IV

- FIGURY GEOMETRYCZNE – trening przed sprawdzianem w klasie IV

      

 

 PRZYRODA

- NAJBLIŻSZE OTOCZENIE - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- TAJEMNICE CIAŁA CZŁOWIEKA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- TAJEMNICE ŻYCIA CZŁOWIEKA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- TAJEMNICE ŻYCIA NA LĄDZIE - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ZJAWISKA PRZYRODNICZE - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ŻYCIA W WODZIE - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- KRAJOBRAZY NIZIN - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- KRAJOBRAZY WYŻYN - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- NASZA OJCZYZNA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- SPOSOBY OCHRONY PRZYRODY - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- TAJEMNICE MAP - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- TAJEMNICE MATERII - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ŚWIATA ROŚLIN I GRZYBÓW - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- ODKRYWAMY TAJEMNICE MAP - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- POZNAJEMY KRAJOBRAZY GÓR - zagadnienia na sprawdzian - kl. 5

- POZNAJEMY ZJAWISKA FIZYCZNE - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ZWIERZĄT - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu

- ODKRYWAMY TAJEMNICE NASZEJ PLANETY - zagadnienia dla uczniów przygotowujących się do sprawdzianu

 

 

 

Linki do:

-ATLASU DRZEW I KRZEWÓW:

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/atlas.php

-OPISU DRZEW  IGLASTYCH:

http://iglakopis.w.interia.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 30-01-2015