Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
  34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
  sp_waksmund@poczta.onet.pl
  DOKUMENTY SZKOŁY   OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE   INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI
  PLANY ZAJĘĆ  MATERIAŁY DLA UCZNIA   MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Materiały dla ucznia

GIMNAZJUM

 

  PROJEKT EDUKACYJNY

- Lista tematów gimnazjalnego projektu edukacyjnego dla klas II w roku szkolnym 2013/2014

- GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY Z FIZYKI w r. szk. 2013/14 propozycja dla klas II

 

   FIZYKA

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PIERWSZE SPOTKANIA Z FIZYKĄ” - klasa I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „CIAŁA W RUCHU” - klasa I gimn.

- Pytania z rozdziału "Ciała w ruchu" (KINEMATYKA) - klasa I gimn.

- Co należy umieć na kartkówkę z fizyki „PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS” - klasa I gimn.

- Zbiorek zadań z dynamiki dla kl. I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „Siła wpływa na ruch” - klasa I gimn.

 

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PRACA, MOC, ENERGIA” - klasa II gimn.

- Pytania z rozdziału "Praca, moc, energia" - klasa II

- Trening przed sprawdzianem Cząsteczki i ciepło - klasa II

 

- Zadania z fizyki, które wystąpiły na egzaminach gimnazjalnych (kl. III)

- Materiały do konkursu przedmiotowego z fizyki (kl. III)

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektrostatyka i prąd elektryczny" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektryczność i magnetyzm" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Drgania i fale" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Optyka" dla kl. III

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z FIZYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

etap I (szkolny) etap II (rejonowy) etap III finał
2005/2006 2005/2006 2005/2006
2006/2007 2006/2007 2006/2007
2007/2008 2007/2008 2007/2008
2008/2009 2008/2009 2008/2009
2009/2010 2009/2010 2009/2010
2010/2011 2010/2011 2010/2011
   MATEMATYKA

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem w kl. II

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- DŁUGOŚĆ OKRĘGU, POLE KOŁA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE – trening przed sprawdzianem w kl. II

- UKŁADY RÓWNAŃ – trening przed sprawdzianem w kl. II

- TWIERDZENIE PITAGORASA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WIELOKĄTY I OKRĘGI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- GRANIASTOSŁUPY - trening przed sprawdzianem w kl. II

 

- LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FUNKCJE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FIGURY PODOBNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- BRYŁY - trening przed sprawdzianem w kl. III

 

- FUNKCJE - zadania dodatkowe dla zainteresowanych

 

Linki do testów z matematyki:

http://www.gwo.pl/?m=194 dla kl. I gimnazjum

http://www.gwo.pl/?m=237 dla kl. II gimnazjum

http://www.gwo.pl/?m=245 dla kl. III gimnazjum

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z MATEMATYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

 

 

 

 

etap I (szkolny) etap II (rejonowy) etap III finał
2002/2003 2002/2003 2002/2003
2003/2004 2003/2004 2003/2004
2004/2005 2004/2005 2004/2005
2005/2006 2005/2006 2005/2006
2006/2007 2006/2007 2006/2007
2007/2008 2007/2008 2007/2008
2008/2009 2008/2009 2008/2009
2009/2010 2009/2010 2009/2010
2010/2011 2010/2011 2010/2011
 

JĘZYK POLSKI

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla szkoły podstawowej - Ucho od śledzia

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla gimnazjum - Tajemnica zielonej pieczęci

 

   CHEMIA

- Roztwory wodne - zagadnienia na sprawdzian  kl. I

 

- Stężenie procentowe - trening przed kartkówką kl. I

 

- Substancje chemiczne - zagadnienia na sprawdzian kl. I

 

- Sole - trening przed sprawdzianem w kl. II

 

- Kwasy, zasady - zagadnienia na sprawdzian - kl. II gimnazjum

 

- Węgiel i jego związki - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

 

- Tłuszcze, cukry, białka - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

 

   BIOLOGIA

- Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe - materiały dla uczniów kl. I

- Świat roślin - materiały dla uczniów kl. I

- Biologia – nauka o życiu - materiały dla uczniów kl. I

- Świat kręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Świat bezkręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Komórka. Systematyka. Czynności życiowe - materiały dla uczniów kl. I

 

- Układ pokarmowy – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- Aparat ruchu – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- UKŁAD KRĄŻENIA – materiały dla uczniów klasy II

 

- DZIEDZICZNOŚĆ - materiały pomocnicze dla kl. III

 

 

MATERIAŁY EGZAMINACYJNE MATEMATYCZNO PRZYRODNICZE

(z poprzednich egzaminów)

rok 2001

rok 2002

rok 2003

rok 2004

rok 2005

rok 2006

rok 2007

rok 2008

rok 2009

rok 2010

rok 2011

 

 

SZTUKA

Link do WIRTUALNEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla klasy 1 i 2 gimnazjum ze sztuki: http://www.ecsw.pl/

 

 

 EDUKACJA DLA

 BEZPIECZEŃSTWA

Rozkład materiału przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA
     
 

Materiały dla ucznia

SZKOŁA PODSTAWOWA

     
   PRZYRODA

- Zagadnienia na sprawdzian ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA” - kl. 4

 

- Przygotowanie do sprawdzianu - Poznajemy krajobrazy gór - kl. 5

 

- ROŚLINY DO ZIELNIKA

 

Linki do:

-ATLASU DRZEW I KRZEWÓW:

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/atlas.php

-OPISU DRZEW  IGLASTYCH:

http://iglakopis.w.interia.pl/

 

 

MATERIAŁY KONKURSOWE

Małopolski Konkurs Przyrodniczy

  rok 2011  
       
 

                                                           administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 3-04-2014