Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Waksmundzie
  34-431 Waksmund, ul. Na Równi 28   tel. (018) 26-53-941
  sp_waksmund@poczta.onet.pl

  DOKUMENTY SZKOŁY

  OCENIANIE I KLASYFIKOWANIE

  INFORMACJE ORGANIZACYJNE DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI

  PLANY ZAJĘĆ

  MATERIAŁY DLA UCZNIA

  MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELA

 

Historia szkoły

Waksmund

Kadra

Wydarzenia

Fotogaleria

Aktualności - konkursy

Osiągnięcia uczniów

Prace, wytwory uczniów

Pedagog szkolny

Logopeda

Strona główna

Materiały dla ucznia

GIMNAZJUM

 

 

PROJEKT EDUKACYJNY

- Lista tematów gimnazjalnego projektu edukacyjnego dla klas II w roku szkolnym 2013/2014

- GIMNAZJALNY PROJEKT EDUKACYJNY Z FIZYKI w r. szk. 2013/14 propozycja dla klas II

 

 

 FIZYKA

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PIERWSZE SPOTKANIA Z FIZYKĄ” - klasa I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „CIAŁA W RUCHU” - klasa I gimn.

- Pytania z rozdziału "Ciała w ruchu" (KINEMATYKA) - klasa I gimn.

- Co należy umieć na kartkówkę z fizyki „PRĘDKOŚĆ, DROGA, CZAS” - klasa I gimn.

- Zbiorek zadań z dynamiki dla kl. I gimn.

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „Siła wpływa na ruch” - klasa I gimn.

 

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „PRACA, MOC, ENERGIA” - klasa II

- Pytania z rozdziału "Praca, moc, energia" - klasa II

- Trening przed sprawdzianem Cząsteczki i ciepło - klasa II

- Co należy umieć na sprawdzian z fizyki „HYDROSTATYKA” - klasa II

 

- Materiały do konkursu przedmiotowego z fizyki (kl. III)

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektrostatyka i prąd elektryczny" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Elektryczność i magnetyzm" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Drgania i fale" dla kl. III

- Zagadnienia na sprawdzian "Optyka" dla kl. III

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z FIZYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

etap I (szkolny)

etap II (rejonowy)

etap III finał

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2006/2007

2006/2007

2006/2007

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2010/2011

2010/2011

2010/2011

 

 MATEMATYKA

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem w kl. II

- POTĘGI - trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- PIERWIASTKI – trening przed sprawdzianem dodatkowym w kl. II

- DŁUGOŚĆ OKRĘGU, POLE KOŁA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE – trening przed sprawdzianem w kl. II

- UKŁADY RÓWNAŃ – trening przed sprawdzianem w kl. II

- TWIERDZENIE PITAGORASA – trening przed sprawdzianem w kl. II

- WIELOKĄTY I OKRĘGI – trening przed sprawdzianem w kl. II

- GRANIASTOSŁUPY - trening przed sprawdzianem w kl. II

 

- LICZBY I WYRAŻENIA ALGEBRAICZNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FUNKCJE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- FIGURY PODOBNE - trening przed sprawdzianem w kl. III

- BRYŁY - trening przed sprawdzianem w kl. III

 

- FUNKCJE - zadania dodatkowe dla zainteresowanych

 

 

 MATERIAŁY KONKURSOWE

 Z MATEMATYKI

 (zadania z lat poprzednich)

 

 

 

 

 

 

 

etap I (szkolny)

etap II (rejonowy)

etap III finał

2002/2003

2002/2003

2002/2003

2003/2004

2003/2004

2003/2004

2004/2005

2004/2005

2004/2005

2005/2006

2005/2006

2005/2006

2006/2007

2006/2007

2006/2007

2007/2008

2007/2008

2007/2008

2008/2009

2008/2009

2008/2009

2009/2010

2009/2010

2009/2010

2010/2011

2010/2011

2010/2011

 

JĘZYK POLSKI

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla szkoły podstawowej - Ucho od śledzia

- Tekst do Konkursu czytelniczego dla gimnazjum - Tajemnica zielonej pieczęci

 

 

 CHEMIA

- Roztwory wodne - zagadnienia na sprawdzian  kl. I

 

- Stężenie procentowe - trening przed kartkówką kl. I

 

- Substancje chemiczne - zagadnienia na sprawdzian kl. I

- Reakcje chemiczne - przygotowanie do sprawdzianu kl. I

 

 

- Sole - trening przed sprawdzianem w kl. II

 

- Kwasy, zasady - zagadnienia na sprawdzian - kl. II gimnazjum

 

- Węgiel i jego związki - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

 

- Tłuszcze, cukry, białka - zagadnienia na sprawdzian - kl. III gimnazjum

 

 

 BIOLOGIA

- Bakterie i wirusy. Organizmy beztkankowe - materiały dla uczniów kl. I

- Świat roślin - materiały dla uczniów kl. I

- Biologia – nauka o życiu - materiały dla uczniów kl. I

- Świat kręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Świat bezkręgowców - materiały dla uczniów kl. I

- Komórka. Systematyka. Czynności życiowe - materiały dla uczniów kl. I

 

- Układ pokarmowy – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- Aparat ruchu – materiały dla ucznia klasy II gimnazjum 

- UKŁAD KRĄŻENIA – materiały dla uczniów klasy II

 

- DZIEDZICZNOŚĆ - materiały pomocnicze dla kl. III

 

 

SZTUKA

Link do WIRTUALNEJ GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ dla klasy 1 i 2 gimnazjum ze sztuki: http://www.ecsw.pl/

 

 

 EDUKACJA DLA

 BEZPIECZEŃSTWA

Rozkład materiału przedmiotu EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

 

 

 

 

Materiały dla ucznia

SZKOŁA PODSTAWOWA

 

 

 

 

 PRZYRODA

- ODKRYWAMY TAJEMNICE ZDROWIA - zagadnienia na sprawdzian - kl. 4

- Odkrywamy tajemnice życia w wodzie - przygotowanie do sprawdzianu - kl. 4

 

 

- Przygotowanie do sprawdzianu - Poznajemy krajobrazy gór - kl. 5

- Przygotowanie do sprawdzianu – Odkrywamy tajemnice świata roślin i grzybów - kl. 5

 

 

Linki do:

-ATLASU DRZEW I KRZEWÓW:

http://www.drzewa.nk4.netmark.pl/atlas/atlas.php

-OPISU DRZEW  IGLASTYCH:

http://iglakopis.w.interia.pl/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           administrator strony: mgr inż. Henryk Zabrzewski e-mail: pk_waksmund@onet.eu

aktualizacja: 29-08-2014